Skansen legekontor

Velkommen til Skansen legekontor! 

Vi håper at hjemmesiden vår kan gi god informasjon til deg som har fastlege ved Skansen legekontor i Tromsø, dine pårørende og våre samarbeidspartnere. Vi takker for tilbakemelding dersom du savner noe info her, eller har innspill til forbedringer av nettsiden. 

Her kan du lese siste nytt fra oss:

TELEFON STENGT 29.05.24

Publisert 29.05.24

På grunn av akutt sykdom har vi dessverre ikke mulighet til å svare vanlig telefon i dag 29.05.24. Send melding på helsenorge.no eller ring vårt akuttnummer dersom du har en akutt problemstilling som ikke kan vente til i morgen. 

Stengt 10. mai 2024!

Publisert 30.04.24

Fredag 10. mai holder kontoret stengt pga planlegging og internundervisning. Ved alvorlige tilstander som ikke kan vente til vår åpningstid kan man kontakte Tromsø Legevakt 116117 eller nødnummer 113. 

Du kan som vanlig kontakte oss på helsenorge.no ved behov. 

ÅPNINGSTIDER PÅSKE 2024

Publisert 21.03.24

Mandag 25.03.24. 08:00-15:30 (telefon 08:30-11:00 og 13:00-15:00)

Tirsdag 26.03.24. 08:00-15:30 (telefon 08:30-11:00 og 13:00-15:00)

Onsdag 27.03.24. 08:00-12:00 (telefon 08:30-11:00)


Vi har begrenset kapasitet i påskeuka og vil prioritere øyeblikkelig hjelp. E-konsultasjon kan være utilgjengelig hos noen av legene og reseptbestillinger vil kunne ta lengre tid enn normalt.

Åpningstider jula 2023

Onsdag 27.12.23 10.00 - 14.00

Torsdag 28.12.23 10.00 - 14.00

Fredag 29.12.23 10.00 - 14.00

Vi har fått influensavaksine!

De som ønsker å få denne satt kan ta kontakt med legekontoret. Pris per vaksine er 300 kr, pris for administrering 61 kr, dvs totalpris 361 kr.  

Sykemelding ved E-konsultasjon

Publisert 17.07.23

Sykmelding etter e-konsultasjon har midlertidig vært tillatt i forbindelse med Covid-19 – pandemien. Stortinget har nå vedtatt en endring i folketrygdloven som innebærer at leger fortsatt kan sykmelde etter e-konsultasjon med noen begrensninger. Ny lov trer i kraft 1. juli 2023.  Regelen gjelder for alle med sykmeldingsrett.

Hovedregelen vil fortsatt være at en legeerklæring først kan utstedes etter en fysisk undersøkelse av pasienten. Det nye unntaket er at legen også kan utstede legeerklæring etter e-konsultasjon uten etterfølgende fysisk undersøkelse hvis alle de følgende vilkårene er oppfylt:

Med den nye loven blir det også tillatt å sykmelde en pasient etter e-konsultasjon hvis fysisk konsultasjon ikke er mulig og man raskt følger opp med en fysisk konsultasjon. Det blir også tillatt å sykmelde etter e-konsultasjon ved allmennfarlig smittsom sykdom.

Dette medfører at legen nå i mange tilfeller ikke kan utstede en sykemelding over e-konsultasjon (dette inkluderer telefonkonsultasjon, videokonsultasjon og elektronisk konsultasjon over helsenorge.no. 


Skansen legekontor i fornyet utgave

Publisert 14.04.23.

Vi fikk nytt journalsystem i september 2022. Tidligere brukte vi System X for journalføring, og Pasientsky for timebestilling og kommunikasjon. Nå bruker vi Pridok elektronisk journalsystem og Helsenorge for timebestilling og elektronisk kommunikasjon. Hjemmesiden som tidligere ble levert gjennom Pasientsky er deaktivert, og vi har dermed laget en ny hjemmeside som vi håper kan være nyttig for våre pasienter og pårørende.