Praktisk info

Bruk Helsenorge!

For å redusere ventetid på telefonen og frigjøre helsesekretærene til å gjøre laboratoriearbeid m.m. ønsker vi at oppmøte-timer bestilles gjennom helsenorge.no. Vår erfaring er at mange spørsmål og problemstillinger kan løses over elektronisk kommunikasjon uten oppmøte. helsenorge.no kan man bestille elektronisk konsultasjon (e-konsultasjon) hos fastlegen og elektronisk dialog (e-dialog) som også kan besvares av helsesekretærene. Man kan også be om fornyelse av faste resepter. Vi svarer på disse henvendelsene fortløpende og senest innen 5 virkedager. Dersom det viser seg å være nødvendig med oppmøte-time vil det gjøres en avtale på det. 

Faktura

Du vil motta faktura for egenandel ila 14 dager etter konsultasjonen. Som hovedregel blir faktura-informasjon sendt på SMS og må betales innen 48 timer for å unngå faktura i post med fakturagebyr. Dersom du ønsker faktura i post uten gebyr må du be oss om det før SMS er sendt ut.

Timebestilling laboratorie

Laboratoriet har egen timeliste. Dersom det er planlagt at du skal ta blodprøver eller andre prøver på laboratoriet kan du bestille time på helsenorge.no. Hvis prøvene er avtalt med sykehuslege må du ha med rekvisisjon eller vise frem dokument der det står hvilke prøver som skal tas og hvem som har bedt deg ta prøvene. 

Klamydiatest

Dersom du ønsker å teste deg for klamydiainfeksjon etter ubeskyttet samleie er dette gratis og enkelt å gjøre hos oss. Utstyr for prøvetaking får du i resepsjonen og testen tar du selv på vårt prøvetakingstoalett. Det må gå minst 14 dager fra tidspunkt for mulig smitte til man kan stole på et negativt prøvesvar. Dersom man har symptomer bør man ikke vente med å sjekke seg, og det kan i slike tilfeller være lurt å bestille en legetime i tillegg til prøvetakingen. Legetimene for slike problemstillinger er gratis for pasienten.

Urinprøver

Merkes med navn og fødselsdato. Den som leverer prøven må vite hvorfor prøven er tatt. Urinprøver kan også tas på prøvetakings-toalettet vårt. 

Vaksiner

Det er mulig å få de fleste typer av forebyggende vaksinasjoner på legekontoret, men kostnaden er ikke dekket av det offentlige. Pris for konsultasjon, sending av resepter og setting av vaksiner følger priser i normaltariffen (se "priser 23/24"), men med full egenbetaling. 


Man kan også kontakte Tromsø vaksinasjonskontor i god tid før reise.

Oversikt over anbefalte vaksiner kan du finne på Folkehelseinstituttet sin nettside for smittevernråd og vaksiner ved reise. 

Vi foretrekker at du bestiller en ordinær legetime for gjennomgang, men du kan også sende forespørsel om e-konsultasjon.

Vi trenger opplysninger om hvilke(t) land du skal til og hvilken del av landet. Dette fordi det i noen land er f. eks. malaria kun i deler av landet. Dato for avreise og hjemkomst behøves også. Du må opplyse om du skal kun til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold eller om opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen.

Du må også gi beskjed hvis du har tatt vaksinasjon andre steder (utenom barnevaksinasjonsprogrammet).

 

Vi har ikke vaksinene hos oss, men du får resept og må hente vaksinene på apoteket. Det kan være nødvendig å vaksinere over flere dager/uker. Du bør derfor ta kontakt med oss i god tid før avreise.

 

Vaksinasjon til personer i risikogrupper dekkes heller ikke av det offentlige. Vi bestiller hvert år vaksiner mot influensa og lungebetennelse. Disse tilbys personer som tilhører risikogrupper. Du kan bli fakturert for selve vaksinen.


Du må sitte til observasjon i 20 min etter vaksinasjon.

Vaksinering må starte senest kl. 15 hos oss på grunn av krav til observasjon etter vaksinen. Ring gjerne på forhånd hvis dere kommer flere samtidig fra en familie/gruppe.


Bytte fastlege

Bytte av fastlege må gjøres av deg personlig. Dette gjør du raskt og enkelt ved å logge deg inn på helsenorge.no. Dersom du velger en fastlege med ledig plass på listen sin vil byttet skje den 1. i påfølgende måned.